درباره دکتر

دکتر سید مرتضی موسوی نائینی با شماره نظام پزشکی ۳۴۴۲۹ در بیمارستان های خاتم انبیا ، بقیه الله ، نیکان جراحی چاقی به روش لاپاراسکوپی انجام می دهد