ساعت کار کلینیک

کلینیک در روزهای زوج کار میکند. برای تماس های ضروری میتوانید از شماره تلفن های موجود استفاده کنید. ساعات کار روزانه کلینیک در زیر آمده است

  • شنبه
    17.00 - 20.00
  • دوشنبه
    17.00 - 20.00
  • چهارشنبه
    17.00 - 20.00

دکتر سید مرتضی موسوی نائینی متخصص جراحی چاقی و متابولیک

IFSO عضو انجمن بین المللی جراحان جهانی

دانشیار دانشگاه

جراحی به روش لاپاروسکوپی پیشرفته

img

آیا من کاندیدای مناسبی برای عمل چاقی هستم ؟

چیست ؟ BMI

چطور جراحی میکنند؟

درمان دیابت نوع 2 بوسیله عمل چاقی چگونه است ؟

بالون و عوارض آن چیست ؟

چیست ؟ SASI

عمل بای پس معده و روده چیست ؟